نمایش دادن همه 6 نتیجه

سنگ اسلب چینی لایبید پاندا / کد 9438

تماس بگیرید
سنگ کریستال یا چینی پاندا یکی از مشهور ترین و محبوب ترین سنگ های جهان می باشد که در کشور چین استخراج، فرآوری و تولید می گردد. وجه تسمیه این سنگ به دلیل شباهت زیاد رنگ سنگ به رنگ بدن خرس پاندا می باشد. عمدتاً سنگ چینی پاندا به صورت اسلب تولید و عرضه شده و ظاهر این سنگ در حالت اسلب بسیار چشم نواز و زیبا می گردد. از قابلیت ها و ویژگی های مثبت سنگ اسلب لایبید پاندا می توان به امکان ایجاد قاب های بوک مچ و فورمچ اشاره نمود که زیبایی خیره کننده ای دارد.

سنگ اسلب چینی لایبید پاندا / کد 9567

تماس بگیرید
سنگ کریستال یا چینی پاندا یکی از مشهور ترین سنگ های جهان می باشد که در کشور چین استخراج، فرآوری و تولید می گردد. وجه تسمیه این سنگ به دلیل شباهت زیاد رنگ سنگ به رنگ بدن خرس پاندا می باشد. عمدتاً سنگ چینی پاندا به صورت اسلب تولید و عرضه شده و ظاهر این سنگ در حالت اسلب بسیار چشم نواز و زیبا می گردد. از قابلیت ها و ویژگی های مثبت سنگ اسلب لایبید پاندا می توان به امکان ایجاد قاب های بوک مچ و فورمچ اشاره نمود که زیبایی خیره کننده ای دارد.

سنگ اسلب چینی لایبید پاندا / کد 9568

تماس بگیرید
سنگ کریستال یا چینی پاندا یکی از مشهور ترین و محبوب ترین سنگ های جهان می باشد که در کشور چین استخراج، فرآوری و تولید می گردد. وجه تسمیه این سنگ به دلیل شباهت زیاد رنگ سنگ به رنگ بدن خرس پاندا می باشد. عمدتاً سنگ چینی پاندا به صورت اسلب تولید و عرضه شده و ظاهر این سنگ در حالت اسلب بسیار چشم نواز و زیبا می گردد. از قابلیت ها و ویژگی های مثبت سنگ اسلب لایبید پاندا می توان به امکان ایجاد قاب های بوک مچ و فورمچ اشاره نمود که زیبایی خیره کننده ای دارد.